Πίνακας ελέγχου υδραυλικού ανελκυστήρα

  • Κατασκευαστής: FANIS
  • Κατάσταση: Μεταχειρισμένο / Αχρισιμοποίητος
  • Τύπος: Υδραυλικός / GAMMA
  • Στάσεις: 4
  • Ισχύς: 9KW
  • Φωτισμός: 48V
  • Πόρτες: Ημιαυτόματες