Διάφορες αντιστάσεις για VVVF, διάφορων κατασκευαστών/τύπων, πλήρως λειτουργικές