Φωτοκουρτίνες Ανελκυστήρα

 • Διαστάσεις: 10x28x2000 mm

 • Εύρος Εντοπισμού: 20mm έως 1872 mm

 • Αριθμός IR διόδων: 40

 • Ακτίνες: 194

 • Εύρος Εντοπισμού Ανοίγματος: 0mm ~ 4000 mm

 • Οριζόντια μετατόπιση ακτίνων: +/- 15mm

 • Κάθετη μετατόπιση ακτίνων: +/- 3mm

 • Ανοσία: 100.000 LUX

 • Επιλογή buzzer σε περίπτωση εντοπισμού εμποδίου

 • Διαθέσιμες σε τάσεις τροφοδοσίας: 24VDC & 220VAC

 • Πλήρως συμβατές με το νέο πρότυπο ΕΝ81.20