Οι ειδικοί στους ανελκυστήρες

Η εταιρία μας αποτελεί μια αμιγώς Ελληνική επιχείρηση που δραστηριοπoιείται στο χώρο του ανελκυστήρα για πάνω από 45 χρόνια. Εξειδικευόμαστε στην κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου για ανελκυστήρες & στην προμήθεια προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Χρησιμοποιούμε μόνο πρώτες ύλες από επώνυμους και καταξιωμένους κατασκευαστές στο χώρο του ανελκυστήρα. Η πολυετής εμπειρία & τεχνογνωσία που κατέχουμε, μας επιτρέπει μέσα από το πέρασμα των χρόνων, να έχουμε επιλέξει τα πιο αξιόπιστα προϊόντα με την μέγιστη διάρκεια ζωής.

Σήμερα, η εταιρεία επικεντρώνεται στη δυναμική των νέων αγορών και ασχολείται όλο και περισσότερο με τις νέες τεχνικές κατασκευής και ανάπτυξης προϊόντων. Διαθέτουμε σύγχρονη υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή, με οργανωμένα τμήματα παραγωγής για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων για ανελκυστήρες, βασισμένα στο πάθος και στο υψηλό επίπεδο ποιότητας.

Ποιότητα

Άριστη Ποιότητα

Κατασκευάζουμε και προσφέρουμε προϊόντα άριστης ποιότητας, πλήρως συμμορφωμένα στις ισχύουσες νομοθεσίες και τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας

Αξιοπιστία

Μέγιστη Αξιοπιστία

Εξασφαλίζουμε προϊόντα μέγιστης αξιοπιστίας, ικανά να λειτουργούν αδιάλειπτα χωρίς προβλήματα και αυτό προκύπτει πολυετή εγγύηση που προσφέρουμε

Καινοτομία

Συνεχής Εξέλιξη

Δημιουργούμε συνεχώς νέες τεχνολογίες και ευέλικτα προϊόντα, βασισμένα σε καινοτόμες ιδέες, ικανά να προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες του κάθε πελάτη.

Υποστήριξη

Άμεση Εξυπηρέτηση

Σε κάθε δραστηριότητά μας, σημείο αναφοράς αποτελεί η ικανοποίηση των πελατών μας. Γι’ αυτό προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας, με την συνεχή 24ωρη υποστήριξη