Σύστημα επικοινωνίας θαλάμου

Τα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω τηλεφωνικής γραμμής, είτε μέσω κάρτας SIM
Πλήρως συμβατά με τα πρότυπα EN 81-80, EN 81-28, EN 81-70

 • Διαχείριση κλήσεων έκτακτης ανάγκης και περιοδική δοκιμή σύμφωνα με το EN81-28

 • Έως και 12 προγραμματιζόμενους αριθμούς τηλεφώνου

 • Υποστηρίζει έως 6 πρόσθετα handsfree τερματικά

 • Ψηφιακή ρύθμιση έντασης

 • Προηγμένο σύστημα αυτό-διάγνωσης

 • Τοπικός και απομακρυσμένος προγραμματισμός από αναλογικό τηλέφωνο, SMS, PC με λογισμικό

 • Προγραμματισμός, επίβλεψη, διαχείριση συναγερμών, έλεγχος κλήσεων από υπολογιστή

 • Λειτουργίες αποστολής συναγερμών: φωνή, SMS, CLI, P100

 • Συναγερμοί που τελειώνουν με ή χωρίς κωδικούς εισόδου

 • Προγραμματιζόμενο ρελέ πολλαπλών λειτουργιών

 • Λειτουργία πολλαπλής κοινής χρήσης: ταυτόχρονη ειδοποίηση του ίδιου συναγερμού σε διαφορετικούς δέκτες

 • Συμπαγές μέγεθος για εύκολη τοποθέτηση στην κομβιοδόχο θαλάμου